رئیس کمیته رزم آوران استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد