مراسم تجلیل از قهرمانان استان همدان با حضور مسئولین استان