نتایج سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان