فنکل خان سه رزم آوران
فنکل خان سه رزم آوران
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
فنکل خان پنج رزم آوران
فنکل خان پنج رزم آوران
اسفند ۴, ۱۳۹۷

فنکل خان چهار رزم آوران

فنکل خان چهار رزم آوران

قیام- ۱- باروسان پای چپ جلو، دفاع دورسا راست- ۲-دوربالکوب چپ- ۳- بالکوب راست- ۴-سینکوب راست- ۵- باروسان پای راست جلو، وَربان چپ (دفاع پهلو از داخل چپ)- ۶- دوربالکوب راست- ۷- بالکوب چپ- ۸- سینکوب چپ- ۹- ۹۰ درجه گردش منفی به چپ، پای چپ جلو، پُک دور چپ- ۱۰- بالکوب راست-۱۱- بالکوب چپ- ۱۲- وَر پِی رو پایین (روی پای راست پایین)- ۱۳- باروسان پای راست جلو، پُک دور راست- ۱۴- دوربالکوب چپ- ۱۵- بالکوب راست- ۱۶- وَرپیکوب چپ (کوبشی پاشنه چپ)-۱۷- ۱۸۰ درجه گردش مثبت از راست، باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست- ۱۸- بالکوب چپ- ۱۹- ورپیکوب چپ پایین- ۲۰- باروسان پای چپ جلو، پُک دور چپ- ۲۱- دوربالکوب راست- ۲۲- بالکوب چپ- ۲۳- ورپیکوب راست- ۲۴-۱۸۰ درجه گردش منفی از چپ ، باروسان پای راست عقب، پُک دور چپ- ۲۵- بالکوب راست- ۲۶- نشست و جاخالی بطرف چپ- ۲۷- دوربالکوب چپ- ۲۸- پای راست پشت پای چپ (قلاب)، بالکوب چپ- ۲۹- ورپیکوب چپ (در خلاف جهت محور شروع)- ۳۰- پای چپ عقب (رو به ساعت ۹) پُک دور راست- ۳۱- بالکوب چپ- ۳۲- نشست و جاخالی به سمت راست- ۳۳- دوربالکوب راست- ۳۴- پای چپ پشت پای راست، بالکوب راست- ۳۵- ورپیکوب راست (به طرف ۱۲(محور شروع))- ۳۶- ۹۰ درجه گردش مثبت به راست ، پای راست عقب دورسا چپ ( رو به ۱۲)- ۳۷- دوربالکوب راست- ۳۸- بالکوب چپ- ۳۹- کمانکوب چپ (هلالی کوبشی چپ)- ۴۰- پای چپ عقب، وَربان راست (دفاع پهلو از داخل راست)- ۴۱- دوربالکوب چپ- ۴۲- بالکوب راست- ۴۳- کمانکوب راست (هلالی کوبشی راست)- ۴۴-۹۰ درجه گردش مثبت به راست، پای راست جلو، اُرپُک راست (برشی از بالا داخل دست راست)- ۴۵- فروبالسان چپ (مستقیم چپ از بالا)- ۴۶- فَربالکوب راست (مشت راست از پایین)- ۴۷- ۱۸۰ درجه گردش منفی از چپ، کمانی چپ (هلالی برشی چرخشی چپ)- ۴۸- پای چپ جلو(بطرف ۹)، اُرپُک چپ (مشت برشی چپ)- ۴۹- فروبالسان راست (مستقیم راست از بالا)- ۵۰- فربالکوب چپ (مشت چپ از پایین)- ۵۱-۱۸۰ درجه گردش مثبت از راست، کمانی راست – ۵۲- پای راست جلو(به طرف ۳)، پُک دور راست- ۵۳- بالکوب چپ- ۵۴- بالکوب چپ- ۵۵- ۹۰ گردش منفی به چپ پیکوب چپ پایین (رو به ۱۲)- ۵۶- سینکوب چپ با سُرِش به جلو- ۵۷- پای چپ جلو پُک دور چپ- ۵۸- بالکوب راست- ۵۹- بالکوب راست- ۶۰- پیکوب راست پایین، سینکوب راست با سُرِش به طرف جلو- قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان چهار رزم آوران اینجا کلیک کنید

2 دیدگاه ها

  1. سیدکریم حسینی گفت:

    درود
    در شماره ۳۹ و ۴۳ کمانکوب را هلالی برشی تایپ کردین
    هلالی کوبشی هست
    با تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *